Christer Svensson


Om Christer Kalender Video
PRIVAT EVENT ELLER FEST?

Vill du att Christer Svensson ska komma och uppträda på ett privat event eller vara konferencier så kan du boka med knappen nedan.

Boka Christer